روانکاری

آیا پکیج پمپ شامل فیلتر فشار بالا هست؟

فیلتر از آلودگی‌هایی که منجر به خرابی سیستم می‌شود و همچنین از جایگزینی اجزای پرهزینه و از افزایش هزینه‌های نیروی انسانی جلوگیری می‌کند. محصولات تولید شده با برندهای دیگر استاندارد نبوده و به صورت اختصاصی هستند. فیلتر تولید شده با برند لینکلن استاندارد بوده و بر روی پمپ نصب شده است.

 

 

 

 


 

آیا پمپ مخزن شامل پد چرخنده و صفحه پیرو هستند؟

 

پمپ‌های برند لینکلن شامل مخزن و پد چرخنده و صفحه پیرو هستند که حباب‌های موجود در گریس را حذف می‌کند (حباب‌های هوا در گریس ممکن است موجب خرابی سیستم گریس‌کاری شود). پد چرخنده امکان پایش چشمی سطح گریس در مخزن فراهم می‌کند و همچنین اگر عیبی در سیستم ایجاد شود این پد متوقف شده و سوپروایزر عیب سیستم را تشخیص می‌دهد.

 

 


 

 

آیا سیستم گریس‌کاری شامل گیج فشار هست؟

 

گیج فشار امکان پایش را برای سیستم گریس‌کاری اتوماتیک که پیوسته کار می‌کند، فراهم می‌کند. اکثر گیج فشار تولید شده با برندهای دیگر استاندارد نبود و به صورت اختصاصی هستند. گیج فشار تولید شده با برند لینکلن استاندارد بوده و بر روی پمپ نصب شده است.

 

 


 

 

آیا مقسم‌های گریس شامل اتصالات دستی مقاوم در برابر فشارهای بالا هستند؟

 

اتصالات دستی در هر مقسم گریس باعث می‌شود که عیب‌یابی و نگهداری سیستم تسهیل یابد و هم‍چنین موجب تمییز بودن خطوط گریس‌کاری می‌شود. نداشتن اتصالات دستی در مقسم‌ها باعث می‌شود که هر یک از موارد ذکرشده موجب از کار افتادن کل سیستم می‌شود و در نتیجه هزینه نیروی انسانی افزایش می‌یابد. اکثر مقسم‌های تولید شده با برند شرکت‌های دیگر یا شامل اتصالات نیستند یا در صورت فشار برگشتی بالا و یا مسدود شدن خطوط گریس‌کاری نشتی دارند. مقسم‌های شرکت لینکلن که به صورت اختصاصی برای فشارهای برگشتی بالا طراحی شده‌اند و در صورت مسدودی خطوط گریس‌کاری نشتی بسیار کمی دارند. این اتصالات در هر یک از مقسم‌های شرکت لینکلن نصب شده‌است.

 

 


 

 

چطور تشخیص دهیم که یاتاقانی گریس‌کاری نشده است؟

 

سیستم گریس‌کاری اتوماتیک مرحله‌ای که در آن مقسم گریس به صورت مرحله به مرحله عمل می‌کند. مقسم‌های شرکت لینکلن شامل پین اندیکاتور بوده که صحت کارکرد سیستم را در هر زمان مشخص می‌کند. چون پمپ در محلی قرار داده می‌شود که به راحتی دیده شود اگر هر یک از یاتاقان‌ها گریس‌کاری نشود یا خطوط گریس‌کاری مسدود شود کل سیستم از کار افتاده و با این پین اندیکاتور یا گیج فشار مشخص می‌شود. با این کار از آسیب بیش از حد سیستم جلوگیری به عمل می‌آید.

 

 


 

 

در یک سیستم روانکاری اتوماتیک مرحله‌ای تک‌خطه، یک پمپ مرکزی گریس را به نقاط گریس‌کاری از طریق مقسم گریس به صورت مرحله‌ای می‌رساند. گریس از مقسم اولیه به مقسم‌های گریس ثانویه و در نهایت از طریق خطوط تغذیه به نقاط گریس‌کاری جریان می‌یابد. ماهیت این سیستم به این صورت است که اگر یکی از خطوط گریس‌کاری یا نقاط گریس‌کاری دچار نقص شود، کل سیستم از کار می‌افتد و سوپروایزر به صورت چشمی آگاه شده و از آسیب جدی کل سیستم جلوگیری به عمل می‌آورد