سیستم‌های روانکار مرکزی لینکلن

سیستم‌های روانکاری لینکن حدود 50 درصد از خرابی یاتاقان‌ها را کاهش می‌دهد!

 

برای کاهش اصطکاک و سایش سیستم‌های مکانیکی که بیشتر در کارخانه‌های مختلف استفاده می‌شود، نیاز به سیستم روانکاری مناسب است تا به صورت بهینه عمل کنند. مطالعات نشان می‌دهد که:

  • 54 درصد خرابی یاتاقان‌ها به علت روانکاری نامناسب و آلودگی آنها است.
  • گریس بسیار کم یا بسیار زیاد و گریس‌کاری ناکافی، عمر یاتاقان‌ها را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد.

 

 

 

چرا سیستم‌های روانکار مرکزی لینکلن؟

روانکاری دستی مقدار مناسب و مورد نیاز روانکار را برای نقاط روانکاری فراهم نمی‌کند. روانکاری غیریکنواخت منجر به اتلاف روانکار شده و آلودگی‌ها به محل یاتاقان‌ها وارد‌شده و موجب خرابی زودرس آنها می‌شود. برای حذف موارد ذکرشده، بهترین راهکار استفاده از سیستم‌های روانکاری مرکزی است. زیرا که این سیستم، مقدار بهینه از روانکار را در بازه‌های زمانی مشخص برای نقاط روانکاری فراهم می‌کند. روانکاری پایستار(تامین کمترین مقدار مورد نیاز و دقیق با فرکانس معین) موجب افزایش عمر یاتاقان‌ها می‌شود و از توقف‌های پیش‌بینی نشده جلوگیری به عمل می‌آورد.

 

 

 

بهبود بهره‌وری و سوددهی

  • کاهش توقف‌های پیش‌بینی نشده
  • کاهش هزینه‌های نیروی انسانی
  • افزایش فواصل تعمیرات و نگهداری
  • کاهش هزینه‌های جایگزینی قطعات
  • حذف روانکاری بیش از حد
  • کاهش مصرف انرژی
  • کاهش مقدار روانکار مصرفی
  • روانکاری یاتاقان‌ها با دسترسی محدود و نقاطی که به وسیله اجزای مجموعه پوشش داده شدند

 

کاهش اثرات زیست‌محیطی

افزایش امنیت و سلامت نیروی انسانی

کاهش خطرات لغزش و افتادن نیروی انسانی و برخورد آنها به اجزای مجموعه