سیستم گریس کاری

سیستم گریس‌کاری اتوماتیک چیست؟

 

 

سیستم روانکاری اتوماتیک که ممکن است شما آن را با نام‌های مختلفی مثل: گریس کاری اتوماتیک یا سیستم گریس کاری مرکزی بشناسید، وظیفه روانکاری چندین نقطه روی یک ماشین توسط یک پمپ مرکزی و یک واحد کنترل را بر عهده دارد. اساسی ترین مزیت یک سیستم گریس کاری اتوماتیک این است که عملیات گریس کاری را به طور پیوسته در فواصل زمانی متناوب با مقدار مشخصی انجام می دهد که منجر به گریس کاری یکنواخت و در نتیجه بهبود عمر ماشین می شود.

یک سیستم گریس کاری اتوماتیک از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است:

1-کنترلر یا تایمر جهت راه اندازی سیستم

2-پمپ و مخزن جهت ذخیره گریس

3-خطوط گریس کاری که پمپ را به مقسم گریس(شیرهای تقسیم گریس) وصل می کند.

4-مقسم گریس یا تزریق کننده گریس( انجکتور)که جهت اندازه گیری و توزیع گریس است.

5-خطوط تغذیه و اتصالات که گریس را به نقطه گریس کاری می رساند.

شکل مقابل سیستم گریس کاری اتوماتیک موازی که بر روی یک دامپتراک نصب شده است را نشان می دهد که شامل انجکتور، پکیج پمپ، مخزن و خطوط توزیع می باشد.